Zlaté srdcia dobrovoľníkov

Pár ich poznám. Sú to ľudia so zlatým srdcom ochotní venovať svoj drahocenný čas a energiu druhým, a navyše cudzím ľuďom, ktorí to potrebujú a pomoc vítajú s otvorenou náručou. Títo dobrovoľníci pravidelne navštevujú vo svojom voľnom čase nemocnice alebo domovy dôchodcov, ktoré sú plné osamelých starých ľudí. Robia im spoločnosť, idú na prechádzku, posedia si s nimi, porozprávajú sa a hlavne vedia naslúchať.

Je to viac ako peňažné dary

Starý človek sa v tú chvíľu cíti potrebný, zaujímavý a robí mu veľkú radosť už len to, že si ho niekto trpezlivo vypočuje. Že mu niekto pomocou schodolez u pomôže s vozíčkom prekonať schody, že ho vezme do parku, i keď je imobilný. Čo keby sme urobili i my dobrý skutok a i so svojimi deťmi navštívili domov dôchodcov?